Dzień: 7 listopada 2016

Dekoracja z pszczół – Maja Lunde „Historia pszczół”

Trzy historie opowiadane równolegle, łączący je motyw pszczół i relacje rodziców z dziećmi. W takich trzech krótkich frazach mogłabym scharakteryzować powieść Mai Lunde „Historia pszczół”. Warto jeszcze dodać, że czyta się tę opowieść bardzo sprawnie. Zawiera świetne fragmenty, cenne opisy niejednokrotnie sąsiadujące z rozwiązaniami przypominające antyczne „deus ex machina”. Podsumowując: mam mieszane uczucia. Pewnie dlatego, […]