Dzień: 14 sierpnia 2015

Na co pozwala nam inżynieria genetyczna według Michaela J. Sandela

Sandel to wykładowca Uniwersytetu Harvarda, który w swej książce prezentuje w sposób przystępny dla laików zagadnienia odnoszące się do kwestii etycznych, jakie pojawiają się w związku z rozwojem medycyny. Tezy, które stawia, zostały przez niego przedyskutowane w uniwersyteckich gremiach, w czasie seminariów i konferencji. Zdobycze inżynierii genetycznej stawiają ludzi przed nowymi dylematami. Jak pisze Sandel, […]